Algemene voorwaarden

Reisvoorwaarden Outdoor Therapie 

Versie juni 2021

 

Algemeen

 

 1. De reis kost 995,- euro per deelnemer.

 

Inbegrepen in de kosten 

 • Heen- en terugreis naar de locatie in de Alpen
 • Twee overnachtingen in een pension (dag 1 en dag 7 in het programma)
 • Vier overnachtingen in een berghut (dag 2 t/m 6 in het programma)
 • Ontbijt en diner in het pension
 • Ontbijt, lunch en diner in de berghut
 • Begeleiding en behandeling van twee kind- en jeugdpsychologen in opleiding tot GZ-psycholoog
 • Begeleiding door een UIAGM gecertificeerde berggids
 • Outdoor materiaal, zoals klimgordels en accessoires en klimtouwen 

 

Niet inbegrepen in de kosten

 • Reisverzekering
 • Annuleringsverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Onvoorziene kosten die voortvloeien uit het eerder verlaten van de week Outdoor Therapie
 • Drankconsumpties en aanvullende lunch/snacks tijdens de week
 • Kleding en overige uitrusting

 

Inschrijven

 • Het verblijf en de activiteiten tijdens de week worden verzorgd door Outdoor Therapie.
 • Inschrijven voor Outdoor Therapie verloopt via de website www.outdoortherapie.com. Je gaat hiermee een overeenkomst aan met Outdoor Therapie en partners. 
 • Na de inschrijving word je uitgenodigd voor een screenend intakegesprek met beide behandelaren. Bij overeenstemming in dit gesprek vanuit zowel de deelnemer als de behandelaren wordt de deelname mondeling bevestigd. 
 • Een week na het intakegesprek ontvang je een concept behandelplan voor de week. Na ondertekening en terugsturen van het behandelplan is je deelname aan de week definitief. 

 

Validiteitsverklaring

Als deelnemer aan Outdoor Therapie geef je aan akkoord te gaan met deze voorwaarden:

 • Je meldt medische en/of conditionele bijzonderheden van jezelf schriftelijk aan de begeleiding. 
 • Je vindt dat je qua gezondheid en conditie in staat bent om deel te nemen aan de activiteit(en) tijdens de Outdoor Therapie. 
 • Je bent fysiek in staat om mee te doen met de activiteit(en), zonder jezelf of anderen in gevaar te brengen. 

 

Betaling

 • Na bevestiging van de inschrijving (zie kopje inschrijven) dient binnen 14 dagen een aanbetaling van 25% van de reissom te zijn voldaan. 
 • De totale reissom dient uiterlijk 40 dagen voor de start van het programma volledig te zijn betaald aan Outdoor Therapie. 
 • Bij een niet tijdige betaling, waarbij niet voldaan is aan bovenstaande afspraken, kan Outdoor Therapie de inschrijving opzeggen. In dat geval zullen de annuleringsvoorwaarden gehanteerd worden (zie onderstaand kopje annuleringsvoorwaarden)

 

Annuleringsvoorwaarden

 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden en je aan te melden voor de Outdoor Therapie, heb je jouw deelname bevestigd en aldus geboekt. 
 • Indien je de reis annuleert na boeking en uiterlijk 40 dagen voor vertrek, dan bedragen de annuleringskosten je aanbetaling (25% van je reissom).
 • Indien je de reis annuleert vanaf 40 dagen voor vertrek, dan bedragen de annuleringskosten 100% van je reissom 

 

Reisdocumenten

 • De deelnemer dient bij vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals een paspoort of identiteitsbewijs. Aangezien dit belangrijk is voor reizen naar het buitenland dient de deelnemer aanvullend de door Outdoor Therapie verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren.
 • Als de deelnemer niet mee kan tijdens de week in verband met gemis en/of afwijkingen van/in documenten, komen de daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening. 

 

Omboeking en/of wijziging van reis door deelnemer

 • Tot 40 dagen voor de dag van vertrek kan de deelnemer om omboeking naar een andere week Outdoor Therapie verzoeken. 
 • De deelnemer is de kosten gemoeid met de omboeking of een wijziging verschuldigd. Deze bedragen € 30 per persoon aan administratiekosten, vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten en de eventuele meerkosten die door de omboeking of wijziging zijn ontstaan.

 

Verplichtingen van de deelnemer

 • De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de week Outdoor Therapie van de leiding (waaronder berggidsen, tochten leiders en behandelaren) op te volgen. De deelnemer zal zich onthouden van het op eigen initiatief ondernemen van activiteiten in alpien terrein, zonder toestemming van de leiding.
 • De deelnemer dient overlast of hinder te voorkomen en zich te gedragen volgens de gedragsregels van de Outdoor Therapie. 
 • De deelnemer dient te beschikken over vereiste conditie en ervaring voor de week Outdoor Therapie. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inschatten van het vereiste niveau. Outdoor Therapie kan hier indien gewenst over adviseren, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het advies. 
 • De deelnemer dient in goede gezondheid te verkeren. De deelnemer dient (indien nodig) te informeren of zijn/haar medische toestand het toelaat om aan de week deel te nemen. Bij iedere twijfel vraagt de deelnemer medisch advies van een (huis)arts. 
 • De deelnemer dient de juiste en correct werkende uitrusting bij zich te hebben die aan de huidige standaard voldoet. De benodigde uitrusting wordt voor de week gecommuniceerd aan de deelnemer.

 

Overig

 • Outdoor Therapie behoudt zich het recht om het aangeboden programma niet te organiseren bij minder dan zes deelnemers (per groep). In dat geval kan je kosteloos de week annuleren. 
 • Zodra de groep de minimale groepsgrootte heeft bereikt zal Outdoor Therapie je informeren of de reis doorgaat. 
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering en (indien gewenst) een annulerings- en ongevallenverzekering. 
 • Door acceptatie van deze voorwaarden geef ik Outdoor Therapie toestemming voor het maken van opnames (foto en video) en deze openbaar te maken ten behoeve van de promotie voor de Outdoor Therapie week op de website en social media.