waarom werkt het?

Uit onderzoek is gebleken dat de huidige levensstijl van de bevolking een negatief effect heeft op de fysieke en mentale gezondheid, waarbij het overgrote deel van de mensen hun tijd binnenshuis spendeert. Dit geldt tevens voor de jongeren, die onder andere door de opkomst van social media veel van hun vrije tijd achter een beeldscherm doorbrengen. Onderzoek heeft aangetoond dat tijd doorbrengen in de natuur in combinatie met fysieke activiteiten de mentale en fysieke gezondheid vergroot.

Jongeren die mentaal vastlopen worden vaak ondersteund vanuit een ambulante setting, waarbij ze bijvoorbeeld gesprekken op school, met een coach of psycholoog voeren. Deze gesprekken voorzien de jongeren van coping strategieën en probleemoplossingsvaardigheden. De Outdoor Therapie zal een aanvulling hierop zijn, waarbij de jongeren kunnen oefenen met het implementeren van de (behandel)technieken buiten de behandelkamer.

Verder zal Outdoor Therapie een extra dimensie toevoegen aan de behandeling doordat de intensiteit hoger is, jongeren buiten hun comfortzone treden, tijdelijk afstand nemen van de huidige maatschappij, angsten aangaan en overwinnen en als laatste een ervaring voor het leven opdoen in een groep met andere jongeren.

  • Deelnemers overwinnen angsten en lichamelijke barrières, waardoor ze ontdekken mentaal en fysiek meer (aan) te kunnen dan ze verwacht hadden.
  • Deelnemers doen positieve ervaringen op met leeftijdsgenoten en hulpverleners, waardoor zij zich gezien en erkend voelen.
  • Deelnemers kunnen reflecteren op hun eigen mentale proces en vragen om hulp wanneer zij dit nodig hebben.
  • Deelnemers zijn zelfstandiger en meer bewust van hun eigen aandeel in herstel. Zij kunnen adequate coping strategieën inzetten. 
  • Deelnemers kunnen vanuit positievere perspectieven naar hun eigen verleden, heden en toekomst kijken.