Individuele behandeling

individuele behandeling binnen de basis ggz

Individuele behandeling

We bieden individuele behandeling aan binnen de basis GGZ. Uitgangspunt is het ondersteunen van je mentale welbevinden door middel van behandelgesprekken in combinatie met fysieke activiteiten (zoals een wandeling, fietstocht of klimsessie). De fysieke beweging ondersteunt mentale processen in de verwerking en maakt je bewust van mogelijke lichamelijke gewaarwordingen. De behandeling bestaat uit dubbele sessies van anderhalf uur en vinden plaats in de omgeving van Den Haag.

Meld je nu aan

Kosten & Behandeling

Outdoor Therapie heeft geen overeenkomsten met gemeenten. Dat betekent dat behandelingen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar niet worden vergoed en dat de kosten voor eigen rekening zijn. Jongvolwassenen kunnen hun rekening indienen bij hun zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polis wordt een deel van de kosten vergoed. We hebben geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.

Outdoor Therapie biedt geen behandeling voor:

  • Ernstige verstandelijke beperkingen
  • Ernstig middelenmisbruik/ verslaving
  • Ernstige gedragsstoornissen
  • Acute psychotische verschijnselen
  • Acute crisissituaties